OUR PROCESS

Vår process börjar alltid med en kartläggning, en form av nulägesanalys

Detta görs genom
– Mystery shopping, vad ser och upplever vi som gäster?
– Intervjuer med ledning/ägare, var är man idag, var vill man?
– Vad har man för USP idag, är den uttalad, är den relevant?
– Vad är produkten?
– Är den unik eller behöver vi skapa en ny?
– Lokal förankring
– SWOT
– Intervjuer med medarbetare, vad ser och upplever dom.
– SWOT även här men mot ledning/ägare

Let’s get down to business!

När kartläggning och nulägesanalys är genomförd är det dags att börja jobba på riktigt. Det är nu det roliga börjar!

Delaktighet och ansvarstagande är den viktigaste ingrediensen i vårt framgångsrecept. För att lyckas krävs det att alla är med på tåget och tar ansvar för sin beskärda del. Detta gäller alla oavsett om det är ledningsgrupp eller den som jobbar extra några timmar i veckan.

Vi skapar en gemensam handlingsplan och ”regelbok” för att det ska vara enkelt att förstå, enkelt att hantera och enkelt att hoppa ombord på framgångståget. ”Keep it simple”

Alla våra projekt ser såklart annorlunda ut och det finns inget enkelt sätt att bara tryck ”copy/paste”

Det är därför du redan idag ska kontakta oss så att vi kan påbörja er process!