Social media & kommunikation


Sociala medier förändrade och öppnar upp mer och mer hela tiden. Det privata blir allt mer sammanlänkat med det professionella och vem som helst kan med bara ett knapptryck nå tusentals. Vi fullkomligt badar i information vilket skapar helt andra förutsättningar att nå ut. Det handlar mindre om pengar och mer om strategi och kunskap, och informationen är tillgänglig och kostar inte längre. Du kan lära dig i princip allt på nätet.

Helt andra förutsättningar skapar helt andra svårigheter. Öppet och tillgängligt men i ett sådant överflöd att sortering blir absolut nödvändig. Hashtags och sökord skapar ordning i informationsflödet men det räcker inte, det handlar om att skapa värde. Informationen du vill ha ut behöver vara tillräckligt värdefull (i någon bemärkelse och för rätt målgrupp) för att färdas genom delningar – sharing is caring.

Att lägga pengar på annonser eller TV-tid idag är ineffektivt. Att lägga allt på innehållet och publicera på Youtube eller Facebook med rätt sökord eller hos rätt personer når sannolikt många fler och rätt målgrupp om innehållet är riktat.