Smilla Sabina


10252117_10152518217819203_2189018846386962793_nMed ett genuint intresse för människor, socialpsykologi och kommunikation är adSteam min plats för att skriva och reflektera kring detta.

Mellan 2010 och 2014 var adSteam ett registrerat företag och min huvudsakliga sysselsättning. Då arbetade jag med sociala medier och kommunikation i projekt med andra företag och entreprenörer inom affärsutveckling/startup-verksamhet där varje entreprenör hade sin egen speciella kompetens. För min del innebar det strategier, workshops, föreläsningar och webb inom sociala medier, kommunikation och trendspaning. För full CV, se LinkedIn.

Idag arbetar jag som kvalificerad koordinator inom en kommunal förvaltning. Att få arbeta i en större organisation med många olika verksamheter; skolor, förskolor, bibliotek och fritidsgårdar är en utmaning som innebär stor variation.

Att arbeta kreativt och hitta nya vägar i kommunikation är en fantastiskt rolig utmaning och eftersom sociala medier och nätverk ständigt förändras är den inte helt enkel. Det som fungerade igår fungerar inte nödvändigtvis idag vilket i sin tur leder till innovation. Just nu arbetar jag en del med Google (Apps For Work) och hittar nya vägar och möjligheter varje dag.

Undrar du något?